Chat Zalo

094.88.99.079

Công Ty Bảo Vệ Tại Bình Dương | Dịch Vụ Bảo Vệ

Dịch vụ bảo vệ uy tín Bình Dương | Công ty bảo vệ

Biên bản mất thẻ xe

Trong quá trình làm bảo vệ, nhất là việc bảo vệ trông coi xe rất nhiều trường hợp gặp phải là mất thẻ xe. Một số trường hợp cung cấp được giấy tờ chứng minh xe của mình thì ngoài việc đóng phạt để răn đe thì các công ty bảo vệ còn lập biên bản mất thẻ xe để làm căn có nhiều trường hợp xấu xảy ra.

 

CTY CTY TNHH DV BV BẮC THIÊN LONG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                               -----o0o-----

 

BIÊN BẢN MẤT THẺ XE

Hôm nay, vào lúc…………giờ…………phút, ngày………… tháng………… năm 20….

Tại Mục tiêu:.........................................................................................................................................

Địa chỉ Mục tiêu:..................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1.          Ông (bà):………..………………    Chức vụ……….…...………   Đơn vị:……………………….

2.          Ông (bà):………..………………    Chức vụ……….……………  Đơn vị:……….………………

    Cùng tiến hành lập biên bản về việc mất thẻ xe đối với NGƯỜI SỬ DỤNG XE:

         Ông (Bà):……………………….…….       Sinh ngày:…………/………….……/……….…………..

Số CMND:……………………………      Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp:.................

Hộ khẩu TT (theo CMND)...................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................................

Nội dung:

1.      Số Seri thẻ bị mất:………………………............................................................................... .  

2.      Biển số xe:…………..…….………    Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:........ ….…….

3.      Loại xe:……………..……………..    Mầu sơn:…….............................................................

4.      Số máy……………………………     Số khung.....................................................................

Họ tên chủ xe (NGƯỜI ĐỨNG TÊN XE):………………………………HKTT :.............................

................................................................................................................................................................

Ông (bà):……..………… đã trình báo với đội bảo vệ Công ty bảo vệ …………….. tại mục tiêu. Vậy chúng tôi tiến hành lập biên bản này để làm căn cứ giải quyết các vấn đề có liên quan sau này.

3/ Các giấy tờ tạm giữ ( nếu có):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Biên bản lập xong vào lúc ………… giờ ………… phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên  cùng nghe và đồng ý ký tên.

  NGƯỜI MẤT THẺ XE             NGƯỜI LÀM CHỨNG                NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

          (ký, ghi rõ họ tên)                                        (ký, ghi rõ họ tên)                              (ký, ghi rõ họ tên)

 

 BIEN BAN MAT THE XE

CTY TNHH DV BV BẮC THIÊN LONG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                              -----o0o-----

BIÊN BẢN MẤT THẺ XE

Hôm nay, vào lúc…………giờ…………phút, ngày………… tháng………… năm 20….

Tại Mục tiêu:.........................................................................................................................................

Địa chỉ Mục tiêu:..................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1.          Ông (bà):………..………………    Chức vụ……….…...………   Đơn vị:……………………….

2.          Ông (bà):………..………………    Chức vụ……….……………  Đơn vị:……….………………

    Cùng tiến hành lập biên bản về việc mất thẻ xe đối với NGƯỜI SỬ DỤNG XE:

         Ông (Bà):……………………….…….       Sinh ngày:…………/………….……/……….…………..

Số CMND:……………………………      Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp:.................

Hộ khẩu TT (theo CMND)...................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................................................................................

Nội dung:

1.      Số Seri thẻ bị mất:………………………............................................................................... .  

2.      Biển số xe:…………..…….………   Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:........ ….…….

3.      Loại xe:……………..……………..    Mầu sơn:…….............................................................

4.      Số máy……………………………     Số khung.....................................................................

Họ tên chủ xe (NGƯỜI ĐỨNG TÊN XE):………………………………HKTT :.............................

................................................................................................................................................................

Ông (bà):……..………… đã trình báo với đội bảo vệ Công ty bảo vệ …………….. tại mục tiêu. Vậy chúng tôi tiến hành lập biên bản này để làm căn cứ giải quyết các vấn đề có liên quan sau này.

3/ Các giấy tờ tạm giữ ( nếu có):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Biên bản lập xong vào lúc ………… giờ ………… phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên  cùng nghe và đồng ý ký tên.

  NGƯỜI MẤT THẺ XE             NGƯỜI LÀM CHỨNG                NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

          (ký, ghi rõ họ tên)                                        (ký, ghi rõ họ tên)                              (ký, ghi rõ họ tên)

TRỤ SỞ BẢO VỆ CHÍNH

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP BẮC THIÊN LONG

ĐC: Số 521/50/6 Đường Dĩ An, KP Bình Đường 4, P An Bình, TP Dĩ An, T Bình Dương.
MST:  3702723090
HOTLINE: 094.88.99.079
Mail: bacthienlong.vn@gmail.com

CHI NHÁNH MIỀN TÂY

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP BẮC THIÊN LONG - CHI NHÁNH MIỀN TÂY

CN CÔNG TY BẢO VỆ TẠI LONG AN

CN CÔNG TY BẢO VỆ TẠI TIỀN GIANG
CN CÔNG TY BẢO VỆ TẠI ĐỒNG THÁP
CN CÔNG TY BẢO VỆ TẠI CẦN THƠ
CN CÔNG TY BẢO VỆ TẠI BẠC LIÊU
CN CÔNG TY BẢO VỆ TẠI CẦN THƠ

HOTLINE       : 094.88.99.079

Mail                 : bacthienlong.vn@gmail.com

' UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP'

CHI NHÁNH BẢO VỆ ĐỒNG NAI

CÔNG TY BẢO VỆ BẮC THIÊN LONG - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

ĐC: KCN AMATA, BIÊN HÒA , ĐỒNG NAI
MST:  3702723090 -  002
HOTLINE: 094.88.99.079

Mail: bacthienlong.vn@gmail.com

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами
}