Trong quá trình làm bảo vệ, nhất là việc bảo vệ trông coi xe rất nhiều trường hợp gặp phải là mất thẻ xe. Một số trường hợp cung cấp được giấy tờ chứng minh xe của mình thì ngoài việc đóng phạt để răn đe thì các công ty bảo vệ còn lập biên bản mất thẻ xe để làm căn có nhiều trường hợp xấu xảy ra.

CTY CTY TNHH DV BV BẮC THIÊN LONG                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                               —–o0o—–

 

BIÊN BẢN MẤT THẺ XE

Hôm nay, vào lúc…………giờ…………phút, ngày………… tháng………… năm 20….

Tại Mục tiêu:………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ Mục tiêu:………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

  1. Ông (bà):………..………………    Chức vụ……….……………   Đơn vị:……………………….
  2. Ông (bà):………..………………    Chức vụ……….……………  Đơn vị:……….………………

    Cùng tiến hành lập biên bản về việc mất thẻ xe đối với NGƯỜI SỬ DỤNG XE:

         Ông (Bà):……………………….…….       Sinh ngày:…………/………….……/……….…………..

Số CMND:……………………………      Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp:……………..

Hộ khẩu TT (theo CMND)…………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung:

  1. Số Seri thẻ bị mất:……………………………………………………………………………………………. .
  2. Biển số xe:…………..…….………    Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:…….. ….…….
  3. Loại xe:……………..……………..    Mầu sơn:………………………………………………………….
  4. Số máy……………………………     Số khung……………………………………………………………

Họ tên chủ xe (NGƯỜI ĐỨNG TÊN XE):………………………………HKTT :………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông (bà):……..………… đã trình báo với đội bảo vệ Công ty bảo vệ …………….. tại mục tiêu. Vậy chúng tôi tiến hành lập biên bản này để làm căn cứ giải quyết các vấn đề có liên quan sau này.

3/ Các giấy tờ tạm giữ ( nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản lập xong vào lúc ………… giờ ………… phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên trên  cùng nghe và đồng ý ký tên.

  NGƯỜI MẤT THẺ XE             NGƯỜI LÀM CHỨNG                NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

          (ký, ghi rõ họ tên)                                        (ký, ghi rõ họ tên)                              (ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

094.88.99.079